IRC log of #zope3-dev for Friday, 2009-07-10

*** lurkymclurkleton has joined #zope3-dev00:01
*** lurkymclurkleton has quit IRC00:03
*** allisterb has joined #zope3-dev00:05
*** markusleist has joined #zope3-dev00:11
*** lurkymclurkleton has joined #zope3-dev00:17
*** runyaga has quit IRC00:18
*** hathawsh is now known as hath|away00:20
*** tarek_ has joined #zope3-dev00:22
*** allisterb__ has quit IRC00:22
*** hath|away is now known as hathawsh00:23
*** tarek_ has quit IRC00:25
*** aaronv has joined #zope3-dev00:29
*** nathany has quit IRC00:30
*** benji has quit IRC00:32
*** hathawsh is now known as hath|away00:33
*** thekorn has quit IRC00:37
*** supton_ has joined #zope3-dev00:40
*** junkafarian has quit IRC00:41
*** greenman has joined #zope3-dev00:53
*** supton has quit IRC00:56
*** greenman has quit IRC01:01
*** gary_poster has quit IRC01:04
*** alecm has joined #zope3-dev01:05
*** cshenton has quit IRC01:08
*** junkafarian has joined #zope3-dev01:08
*** sidnei has quit IRC01:13
*** dunny has joined #zope3-dev01:15
*** jamur2 has quit IRC01:16
*** aaronv has quit IRC01:20
*** sunoano has quit IRC01:29
*** sunoano has joined #zope3-dev01:32
*** jpcw has quit IRC01:36
*** aaronv has joined #zope3-dev01:43
*** lurkymclurkleton has quit IRC01:50
*** redir has joined #zope3-dev01:54
*** sp0cksbeard has quit IRC02:10
*** redir_ has quit IRC02:10
*** hath|away is now known as hathawsh02:11
*** hathawsh is now known as hath|away02:23
*** J1m has quit IRC02:28
*** kaeru has quit IRC02:31
*** redir has quit IRC02:33
*** romanofski has joined #zope3-dev02:33
*** kursor has joined #zope3-dev02:36
*** Theuni2 has quit IRC02:44
*** hath|away is now known as hathawsh02:58
*** kaeru has joined #zope3-dev03:14
*** hathawsh is now known as hath|away03:15
*** redir has joined #zope3-dev03:30
*** redir has quit IRC03:36
*** redir has joined #zope3-dev03:37
*** sunoano has quit IRC03:47
*** sunoano has joined #zope3-dev03:50
*** dunny has quit IRC03:53
*** goschtl_ has joined #zope3-dev04:09
*** pcardune has quit IRC04:19
*** alecm has quit IRC04:24
*** goschtl has quit IRC04:28
*** davisagli has quit IRC04:29
*** kursor has quit IRC04:31
*** hath|away is now known as hathawsh05:09
*** junkafarian_ has joined #zope3-dev05:12
*** alecm has joined #zope3-dev05:14
*** junkafarian has quit IRC05:25
*** hathawsh is now known as hath|away05:30
*** hath|away is now known as hathawsh05:57
*** linmyat has joined #zope3-dev06:01
*** hathawsh is now known as hath|away06:07
*** junkafarian_ has quit IRC06:10
*** junkafarian_ has joined #zope3-dev06:36
*** baijum has joined #zope3-dev06:39
*** kursor has joined #zope3-dev06:51
*** afd__ has joined #zope3-dev06:56
*** kursor has quit IRC07:06
*** hath|away is now known as hathawsh07:07
*** dunny has joined #zope3-dev07:10
*** kursor has joined #zope3-dev07:16
*** kursor has quit IRC07:17
*** hathawsh is now known as hath|away08:05
*** stub has joined #zope3-dev08:07
*** pelle_ has quit IRC08:09
*** hath|away is now known as hathawsh08:10
*** dunny has quit IRC08:17
*** dunny has joined #zope3-dev08:23
*** thekorn has joined #zope3-dev08:27
*** JaRoel|4D has quit IRC08:35
*** jukart has joined #zope3-dev08:44
*** markusleist has quit IRC08:46
*** baijum has quit IRC08:53
*** davisagli has joined #zope3-dev09:02
*** Theuni1 has joined #zope3-dev09:06
*** __mac__ has joined #zope3-dev09:07
*** ktwilight_ has quit IRC09:18
*** sweh has joined #zope3-dev09:24
*** Theuni1 has quit IRC09:37
*** JaRoel|4D has joined #zope3-dev09:38
*** Theuni1 has joined #zope3-dev09:39
*** redir has quit IRC09:40
*** JaRoel|4D has quit IRC09:40
*** JaRoel|4D has joined #zope3-dev09:40
*** sweh has quit IRC09:44
*** __mac__ has quit IRC09:46
*** jhauser has joined #zope3-dev09:50
*** __mac__ has joined #zope3-dev09:55
*** Theuni1 has quit IRC09:55
*** __mac__ has quit IRC09:56
*** lamike has joined #zope3-dev09:57
*** lamike has left #zope3-dev09:57
*** danfairs has quit IRC10:03
*** __mac__ has joined #zope3-dev10:09
*** __mac__ has quit IRC10:14
*** pelle_ has joined #zope3-dev10:15
*** __mac__ has joined #zope3-dev10:16
*** sweh has joined #zope3-dev10:18
*** hathawsh has quit IRC10:24
*** hathawsh has joined #zope3-dev10:25
*** markusleist has joined #zope3-dev10:27
*** El_Rolando has joined #zope3-dev10:35
*** junkafarian has joined #zope3-dev10:36
*** ignas has joined #zope3-dev10:45
*** reinout has joined #zope3-dev10:50
*** reinout is now known as reinout_away10:50
*** __mac__ has quit IRC10:55
*** __mac__ has joined #zope3-dev10:56
*** jpcw has joined #zope3-dev10:56
*** iham has joined #zope3-dev10:58
*** danfairs has joined #zope3-dev11:00
*** Aiste has joined #zope3-dev11:13
*** reinout_away has quit IRC11:18
*** tarek_ has joined #zope3-dev11:19
*** lamike[1] has joined #zope3-dev11:22
*** lamike[1] has left #zope3-dev11:22
*** greenman has joined #zope3-dev11:29
*** dunny has quit IRC11:33
*** multani has quit IRC11:34
*** multani has joined #zope3-dev11:35
*** reinout has joined #zope3-dev11:39
*** JaRoel|4D has quit IRC11:39
*** JaRoel|4D has joined #zope3-dev11:40
*** afd__ has quit IRC11:47
*** sunoano has quit IRC11:48
*** alga has joined #zope3-dev11:50
*** sunoano has joined #zope3-dev11:50
*** romanofski has quit IRC11:51
*** kaeru has quit IRC11:52
*** kaeru has joined #zope3-dev11:52
*** iham has quit IRC11:57
*** hathawsh has quit IRC12:05
*** afd__ has joined #zope3-dev12:13
*** davisagli has left #zope3-dev12:14
*** linmyat has quit IRC12:33
*** __mac__ has quit IRC12:49
*** __mac__ has joined #zope3-dev12:52
*** Theuni1 has joined #zope3-dev12:54
*** iham has joined #zope3-dev13:16
*** olavgg2 has joined #zope3-dev13:34
*** El_Rolando has quit IRC13:46
*** El_Rolando has joined #zope3-dev13:50
*** junkafarian has quit IRC13:55
*** aaronv has joined #zope3-dev13:58
*** dunny has joined #zope3-dev14:04
*** aaronv has quit IRC14:07
*** afd_ has joined #zope3-dev14:09
*** afd__ has quit IRC14:09
*** baijum has joined #zope3-dev14:15
*** aaronv has joined #zope3-dev14:17
*** reinout is now known as reinout_lunch14:17
*** junkafarian has joined #zope3-dev14:26
*** junkafarian has quit IRC14:27
*** junkafarian has joined #zope3-dev14:27
*** junkafarian_ has joined #zope3-dev14:29
*** junkafarian__ has joined #zope3-dev14:34
*** aaronv has quit IRC14:35
*** stub has left #zope3-dev14:36
*** goschtl_ has quit IRC14:41
*** junkafarian has quit IRC14:41
*** yotaff has joined #zope3-dev14:49
*** ignas has quit IRC14:53
*** junkafarian_ is now known as junkafarian14:53
*** reinout_lunch is now known as reinout14:54
*** Fubar^_ has joined #zope3-dev15:08
*** El_Rolando has quit IRC15:16
*** jpcw has quit IRC15:17
*** mgedmin has joined #zope3-dev15:18
*** redir has joined #zope3-dev15:22
*** iham has quit IRC15:24
*** greenman has quit IRC15:25
*** El_Rolando has joined #zope3-dev15:25
*** Fubar^_ has quit IRC15:29
*** mkerrin has joined #zope3-dev15:33
*** junkafarian_ has joined #zope3-dev15:33
*** benji has joined #zope3-dev15:35
*** gary_poster has joined #zope3-dev15:35
*** junkafarian_ has quit IRC15:35
*** Aiste has quit IRC15:38
*** romanofski has joined #zope3-dev15:43
*** menesis has joined #zope3-dev15:48
*** jamur2 has joined #zope3-dev16:01
*** lurkymclurkleton has joined #zope3-dev16:05
*** J1m has joined #zope3-dev16:06
*** kursor has joined #zope3-dev16:09
*** redir has quit IRC16:10
*** redir has joined #zope3-dev16:11
*** afd_ has quit IRC16:12
*** sp0cksbeard has joined #zope3-dev16:12
*** allisterb_ has joined #zope3-dev16:16
*** allisterb has quit IRC16:30
*** baijum has quit IRC16:45
*** __mac__ has quit IRC16:56
*** __mac__ has joined #zope3-dev16:57
*** redir has quit IRC17:00
*** redir has joined #zope3-dev17:01
*** redir has quit IRC17:01
*** jpcw has joined #zope3-dev17:03
*** sweh has quit IRC17:06
*** romanofski has quit IRC17:08
*** mkerrin has quit IRC17:19
*** rtctrl has joined #zope3-dev17:29
*** dunny has quit IRC17:29
*** reinout is now known as reinout_dinner17:34
*** J1m_ has joined #zope3-dev17:35
*** J1m has quit IRC17:43
*** ktwilight has joined #zope3-dev17:45
*** jpcw has quit IRC18:04
*** El_Rolando has quit IRC18:06
*** J1m_ has quit IRC18:15
*** markusleist has quit IRC18:15
*** aaronv has joined #zope3-dev18:16
*** jukart has quit IRC18:19
*** ktwilight_ has joined #zope3-dev18:22
*** J1m_ has joined #zope3-dev18:23
*** ktwilight_ has quit IRC18:24
*** ktwilight has quit IRC18:25
*** davisagli has joined #zope3-dev18:27
*** reinout_dinner has quit IRC18:29
*** Theuni2 has joined #zope3-dev18:35
*** Theuni2 has quit IRC18:37
*** Theuni1 has quit IRC18:49
*** davisagli has quit IRC18:52
*** hathawsh has joined #zope3-dev18:53
*** pelle_ has quit IRC18:55
*** danfairs has quit IRC19:14
*** nathany has joined #zope3-dev19:15
*** redir has joined #zope3-dev19:19
*** alecm has quit IRC19:19
*** thekorn has quit IRC19:23
*** tarek_ has quit IRC19:24
*** allisterb__ has joined #zope3-dev19:26
*** aaronv has quit IRC19:27
*** thekorn has joined #zope3-dev19:34
*** supton_ has quit IRC19:34
*** redir has quit IRC19:35
*** davisagli has joined #zope3-dev19:36
*** redir has joined #zope3-dev19:37
*** Theuni1 has joined #zope3-dev19:40
*** allisterb_ has quit IRC19:45
*** sunoano has quit IRC19:50
*** sunoano has joined #zope3-dev19:52
*** dvschramm has quit IRC19:53
*** pcardune has joined #zope3-dev19:58
*** alecm has joined #zope3-dev19:58
*** allisterb_ has joined #zope3-dev20:01
*** lucielejard has joined #zope3-dev20:04
*** jpcw has joined #zope3-dev20:14
*** tarek_ has joined #zope3-dev20:14
*** aaronv has joined #zope3-dev20:16
*** allisterb__ has quit IRC20:18
*** junkafarian has quit IRC20:20
*** J1m has joined #zope3-dev20:33
*** J1m_ has quit IRC20:43
*** redir has quit IRC20:46
*** reinout has joined #zope3-dev21:05
*** runyaga has joined #zope3-dev21:11
*** redir has joined #zope3-dev21:15
*** reinout has quit IRC21:16
*** menesis has quit IRC21:17
*** sawdog has quit IRC21:26
*** lucielejard has quit IRC21:35
*** Theuni1 has quit IRC21:41
*** runyaga has quit IRC21:41
*** lucielejard has joined #zope3-dev21:46
*** cbcunc has joined #zope3-dev21:55
*** kursor has quit IRC21:56
*** J1m has quit IRC21:56
*** J1m has joined #zope3-dev21:59
*** jpcw has quit IRC22:04
*** J1m has quit IRC22:08
*** danfairs has joined #zope3-dev22:20
*** aaronv has quit IRC22:25
*** J1m has joined #zope3-dev22:26
*** J1m has quit IRC22:27
*** J1m has joined #zope3-dev22:29
*** hathawsh is now known as hath|away22:29
*** J1m has quit IRC22:31
*** J1m has joined #zope3-dev22:33
*** J1m has quit IRC22:36
*** kaeru has quit IRC22:38
*** kaeru has joined #zope3-dev22:39
*** hath|away is now known as hathawsh22:54
*** malthe has joined #zope3-dev22:56
*** J1m has joined #zope3-dev22:57
*** malthe is now known as malthe|away23:04
*** redir_ has joined #zope3-dev23:09
*** JaRoel|4D has quit IRC23:14
*** redir__ has joined #zope3-dev23:14
*** redir has quit IRC23:17
*** thekorn has quit IRC23:18
*** J1m has quit IRC23:23
*** redir has joined #zope3-dev23:25
*** redir__ has quit IRC23:32
*** redir_ has quit IRC23:34
*** J1m has joined #zope3-dev23:35
*** redir has quit IRC23:42
*** hathawsh is now known as hath|away23:45
*** redir has joined #zope3-dev23:51
*** povbot has joined #zope3-dev23:58
*** rtctrl has quit IRC23:59

Generated by irclog2html.py 2.15.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!